Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

header

08:30-09:00 Εγγραφές Συνέδρων – Εγκατάσταση ηλεκτρονικών εκθεµάτων (e-posters)


09:00-11:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 1 (ΕΑ001-ΕΑ015) Επεµβατική Ακτινολογία – Ιατρική Φυσική
Προεδρείο: Α. Κουρέας, Β. Κατσίβα


11:00-11:30 Διάλειµµα καφέ


11:30-12:30 Στρογγύλη Τράπεζα 1
Απεικονιστική προσέγγιση λοιµώξεων ΜΣΚ: Παγίδες και κλειδιά
Προεδρείο: Ο. Παπακωνσταντίνου, I. Τσιτουρίδης

 • Λοιµώξεις ΜΣΚ στα παιδιά, Μ. Βλυχού
 • Διαβητικό πόδι, Ο. Παπακωνσταντίνου Video - Παρουσίαση
 • Φλεγµονές σπονδυλικής στήλης: ∆ιαφορική διάγνωση, Β. Κώστα Video - Παρουσίαση

12:30-13:30 Στρογγύλη Τράπεζα 2
H συµβολή της Απεικόνισης στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Προεδρείο: Β. Κουλουλίας, Κ. Πλατώνη

 • Τεχνικές σύντηξης Ιατρικής εικόνας στο σχεδιασµό θεραπείας, Π. Καραΐσκος Video - Παρουσίαση
 • Η κλινική εφαρµογή των τεχνικών σύντηξης Ιατρικής εικόνας στην ακτινοθεραπεία, Ε. Κυπραίου Video - Παρουσίαση
 • Τεχνικές καθοδηγούµενης δέσµης ακτινοθεραπείας (IGRT), Χ. Αντύπας Video - Παρουσίαση
 • Η κλινική εφαρµογή τεχνικών καθοδηγούµενης δέσµης ακτινοθεραπείας, Θ. ∆ηµόπουλος Video - Παρουσίαση

13:30-14:30 Στρογγύλη Τράπεζα 3
Επεµβατική Ακτινολογία Μυοσκελετικού
Προεδρείο: Α. Κελέκης, Γ. Μαντζικόπουλος

 • Ελάχιστα επεµβατικές τεχνικές µεσοσπονδυλίων δίσκων, Π. Μανιάτης Video - Παρουσίαση
 • Ελάχιστα επεµβατικές τεχνικές στη σπονδυλική στήλη: Βιοψία και σπονδυλική ενίσχυση, Α. Κελέκης Video - Παρουσίαση
 • ∆ιαδερµικές τεχνικές οστικής ενίσχυσης και θερµοκαυτηριασµός αλλοιώσεων µυοσκελετικού, ∆. Φιλιππιάδης Video - Παρουσίαση

14:30-16:00 ∆ορυφορικό Συµπόσιο της PHILIPS HEALTHCARE
Νεώτερες Απεικονιστικές Τεχνικές Μαγνητικού Συντονισµού στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα
Προεδρείο: Ν. Κελέκης, Ι. Σεϊµένης

 • Παρουσίαση νέων τεχνολογιών και προϊόντων, Ο. Μπενέκος Video - Παρουσίαση
 • Εξελιγµένες τεχνικές ΑΜΣ: Βελτιστοποίηση και ποσοτική ανάλυση, Ε. Καραβασίλης Video - Παρουσίαση
 • Κλινικές εφαρµογές νεώτερων απεικονιστικών τεχνικών στο ΚΝΣ, Γ. Κάψας Video - Παρουσίαση
 • Χρήση στην κλινική πράξη νέων απεικονιστικών µεθόδων στο Νευρικό Σύστηµα, Π. Τούλας Video - Παρουσίαση

16:00-18:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 2 (ΕΑ016-ΕΑ030) Ιατρική Φυσική – Κοιλία – Μαστός – Παιδιατρική Ακτινολογία
Προεδρείο: Ν. Ευλογιάς, Γ. Οικονόµου


18:00-19:00 Στρογγύλη Τράπεζα 4
Οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Προεδρείο: Α. Χαριτάντη-Κουρίδου, Ι. Ανδρέου

 • Οξύ ισχαιµικό έµφρακτο CT-MRI Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία CT-MRI
 • Θεραπευτική αντιµετώπιση οξείας εγκεφαλικής ισχαιµίας, Σ. Φοινίτσης Video - Παρουσίαση

19:00-20:00 Στρογγύλη Τράπεζα 5
Τα Σηµαντικότερα στην Απεικόνιση του Παιδιατρικού Εγκεφάλου
Προεδρείο: Μ. Αργυροπούλου, Μ. Ζαρίφη

 • Απεικόνιση του νεογνικού εγκεφάλου Όγκοι ΚΝΣ στα παιδιά Φλεγµονώδεις παθήσεις ΚΝΣ

20:00-20:15 Διάλειµµα
20:15-21:30 Εναρκτήρια Τελετή

 • Χαιρετισµοί - Εναρκτήρια Οµιλία Video
 • Πρώιµες Διαφηµίσεις Ακτινολόγων: 1898-1940, Γ. Λειβαδάς Video

21:30 Δεξίωση Υποδοχής στο Roof Garden