Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας

Hellenic College of Radiology

12ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας

foto1.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto5.jpgfoto6.jpgfoto7.jpgfoto8.jpgfoto10.jpgfoto11.jpgfoto13.jpgfoto14.jpgfoto16.jpgfoto18.jpg