Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας

Hellenic College of Radiology

Φωτογραφικό Υλικό

1ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Φωτογραφίες από το 1ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, το οποίο διεξήχθη το 1991 στην Πάτρα.


9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Φωτογραφίες από το 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, το οποίο διεξήχθη το Νοέμβριο του 1999 στην Αθήνα.


11ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Φωτογραφίες από το 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, το οποίο διεξήχθη το Νοέμβριο του 2001 στα Ιωάννινα.


12ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Φωτογραφίες από το 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, το οποίο διεξήχθη το 2002 στη Λάρισα.


17ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Φωτογραφίες από το 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, το οποίο διεξήχθη το Νοέμβριο του 2006 στην Πάτρα.


Εαρινή Συνάντηση '01

Φωτογραφίες από το 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, η οποία έλαβε χώρα στους Δελφούς, 5 με 6 Μαΐου.


Εαρινή Συνάντηση '02

Φωτογραφίες από το 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, η οποία έλαβε χώρα στους Δελφούς, το Μάιο.


Εαρινή Συνάντηση '05

Φωτογραφίες από το 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, η οποία έλαβε χώρα στους Δελφούς, το Μάιο.


Εαρινή Συνάντηση '06

Φωτογραφίες από το 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, η οποία έλαβε χώρα στους Δελφούς, το Μάιο.


Χειμερινή Συνάντηση '03

Φωτογραφίες από το 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, η οποία έλαβε χώρα στην Καλαμπάκα.


Χειμερινή Συνάντηση '05

Φωτογραφίες από το 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, η οποία έλαβε χώρα στο Νυμφαίο.


Χειμερινή Συνάντηση '06

Φωτογραφίες από το 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, η οποία έλαβε χώρα στις Πρέσπες.


Χειμερινή Συνάντηση '07

Φωτογραφίες από το 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριo Ακτινολογίας, η οποία έλαβε χώρα στη Λίμνη Πλαστήρα.